IRF/NRB LOGBOEK UITLEG

Lees alle criteria waarbij een logboek noodzakelijk is

IRF Raft Guide

Informatie over de IRF Raft Guide

Logboek

Download hier het Logboek (PDF)

IRF/NRB Logboek uitleg

Het is erg belangrijk dat men ervaring opdoet op verschillende rivieren, voorafgaande aan een IRF-examen of voorafgaande aan een verlenging van een IRF-certificering.

De IRF/NRB kent 4 criteria waarbij een logboek erg belangrijk, zelfs noodzakelijk, is:

 1. Voldoende vaaruren voorafgaande aan het volgen van een cursus
  Bij een aantal (vervolg)cursussen is het noodzakelijk dat een deelnemer al een bepaalde ervaring heeft opgedaan vóórdat hij/zij aan een (vervolg)cursus kan deelnemen. Door deze praktijkervaring leert de deelnemer de vaardigheden voldoende te beheersen en kan de instructeur er vanuit gaan dat de deelnemer een bepaalde mate van zelfstandigheid en welwillendheid heeft. Bij het examen van IRF erkende cursus wordt altijd een logboek gevraagd.
 2. Voldoende vaaruren tijdens de te volgen cursus
  Tijdens een cursus is het belangrijk dat een deelnemer al een bepaalde ervaring heeft opgedaan omdat tijdens de cursus de vaardigheden op een of meerdere rivieren / trajecten moeten worden toegepast.
  Dit zorgt er tevens voor dat de deelnemer meer inzicht krijgt in het toepassen van de techniek in verschillende situaties. Bovendien is een herhaling van de oefenstof noodzakelijk, zodat de geleerde vaardigheden langer blijven hangen.
  Het niveau van de rivier(en) en het traject(en) is afhankelijk van het niveau van de cursus.
 3. Voldoende vaaruren tijdens stage periode ( niet altijd noodzakelijk )
  Tijdens een opleiding tot Raft Guide kan een deelnemer de vaardigheden leren toepassen in de vorm van een ‘stage’.
  De stage vindt plaats bij een bedrijf, vereniging of instelling, die ervaring heeft in het begeleiden van (on)ervaren deelnemers. Het niveau van de te varen rivier(en) / traject(en) is afhankelijk van het niveau van de opleiding.
 4. Voldoende vaaruren om de geldigheid van een certificering te behouden
  Voor iedereen geldt dat men vaardigheden verleert als deze niet regelmatig worden toepast.
  Om een certificering geldig te houden moet men daarom de vaardigheden van het betreffende niveau regelmatig oefenen.
  Bij iedere aanvraag voor IRF-certificering of IRF-verlenging met men daarom een logboek aanleveren.

Klik hier voor het GT&E schema met daarin een overzicht van het aantal (en uren) van de verplichte afvaarten
Indien men niet voldoende afvaarten heeft gemaakt en men niet voldoet aan de gestelde IRF-criteria (zie GT&E schema) dan kan deelname aan een cursus of een examen geweigerd worden of kan een IRF-certificering ingetrokken worden.

 

NOTEREN VAN PRAKTIJKAFVAARTEN

De praktijkervaring die men opdoet moet men registreren in een logboek.
Bij de aanvraag van een IRF-examen, certificering of verlenging van een certificering moet men uitsluitend dit logboek gebruiken.
Download hier het logboek (PDF) dat de NRB uitsluitend hanteert (andere indelingen worden niet goedgekeurd).

Een logboek moet bestaan uit commerciële afvaarten van de afgelopen 3 jaar (géén privé-afvaarten, géén wedstrijden en géén afvaarten tijdens opleiding/cursus/examen).

Vul een logboek altijd PER AFVAART in met deze verplichte informatie PER AFVAART:

 • Exacte datum afvaart
 • Naam Rivier
 • Wildwaterklasse rivier
 • Traject afvaart (instaplocatie – uitstaplocatie)
 • Land
 • Indien de rafting afvaarten plaatsvonden in dienst van een rafting bedrijf:
  Naam / Handtekening van de Tripleader of manager van het bedrijf waarbij de afvaarten gedaan zijn

ALS ÉÉN VAN DE BOVENSTAANDE ITEMS IN EEN LOGBOEK ONTBREEKT WORDT HET LOGBOEK AFGEKEURD EN WORDT DE AANVRAAG NIET IN BEHANDELING GENOMEN!!

Het aanbieden van een logboek waarin andere (outdoor)activiteiten vermeld staan wordt niet op prijs gesteld.

 

Opmerking:

Het is wel belangrijk om ook privé-afvaarten zelf bij te houden; deze kunnen misschien belangrijk zijn bij vervolgcursussen.