Nederlandse Raft Bond

Established member of the International Rafting Federation

IRF Raft Guide

Informatie over de IRF Raft Guide diploma’s, een nieuwe aanvraag of verlenging vind je hier.

Wedstrijd Informatie

Vind hier alle informatie over de wedstrijdlevels, -kalender, -licenties en nog veel meer.

Nederlandse Raft Bond

Raften is een populaire watersport die door veel mensen wordt beoefend op recreatief, competitief en professioneel niveau.
Heb jij de ambitie om in een raftingteam aan wedstrijden deel te nemen of om als gecertificeerd IRF Raft Guide aan de slag te gaan?
Neem dan contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.

De Nederlandse Raft Bond (NRB) is de officiële vertegenwoordiger van de raftingsport in Nederland.
De NRB is aangesloten bij de International Rafting Federation (IRF).
In 2019 heeft de IRF het officiële Observer Status Certificate ontvangen van de Global Association of International Sports Federations (GAISF).

Logo International Rafting Federation

International  Rafting  Federation

De Nederlandse Raft Bond is aangesloten bij de International Rafting Federation (IRF).
De IRF is het wereldwijde overkoepelende orgaan van de raftingsport.

Punten waarbij de NRB o.a. nauw samenwerkt met de IRF zijn;

  • Het opstellen van richtlijnen voor het veilig beoefenen van de raftsport op recreatief, professioneel en wedstrijd gebied;
  • Het opstellen van richtlijnen en protocollen betreffende de opleiding en examinering voor Raft Guides, Trip Leaders en Instructors;
  • De organisatie van nationale en internationale wedstrijden.