Contactgegevens

Bestuur

Voorzitter
Pieter Bekkers

Secretaris

Piet van Schijndel

Penningmeester
Christel Poeth

Bestuursleden
Thomas Koppelmans
Rodney Sebregts

Commissies

Opleidings Commissie
Dirk Ladiges
Niels van Baar
Pieter Bekkers

Wedstrijd Commissie

Dirk Ladiges
Piet van Schijndel
Pieter Bekkers

Veiligheidscommissie
Rodney Sebregts
Pieter Bekkers

Public Relations
Christel Poeth

Contactgegevens
Nederlandse Raft Bond
Hoofdstraat 202
6024 AB Budel

M info@raftbond.nl
M secretariaat@raftbond.nl
T  +31(0)495.518.497

 

Overige gegevens

Rabobankrekening: 13.22.65.044
IBAN nr.: NL13 RABO 0132 2650 44
BIC code: RABONL2U

KvK Inschrijving
Eindhoven 171.44.562

Secretariaat

Op het secretariaat kun je terecht voor o.a.:

 • Informatie & vragen betreffende de Nederlandse Raft Bond & International Raftng Federation
 • Informatie & vragen betreffende de doorlopende reisverzekering “Sportverzekeringspolis”
 • Informatie & vragen betreffende de database van IRF Raft Guides
 • Doorgeven van verlenging EHBO-diploma (verplicht voor IRF Raft Guides)
 • Aanmelden lidmaatschap NRB & IRF
 • Verlengen lidmaatschap NRB & IRF
 • Aanmelden / verlengen wedstrijdlicentie NRB (wedstrijdlicentie is geldig van 01/01 t/m 31/12 van het lopende kalenderjaar)
 • Verstrekking NRB en IRF pasjes & IRF certificaten
 • Doorgeven adreswijziging
 • Afmelden lidmaatschap
 • Wedstrijdinformatie

Bereikbaarheid Secretariaat
Telefonisch:  Woensdag van 10.00-16.00 u.
E-mail: Maandag t/m vrijdag
van 10.00-16.00 u.

Sluiting Secretariaat
In de volgende vakantieperiodes is het secretariaat gesloten:

 • Krokusvakantie: 
 • Meivakantie: 
 • Zomervakantie: 
 • Herfstvakantie: 
 • Kerstvakantie:

In deze periodes worden geen NRB & IRF pasjes en certificaten verstrekt

Contactformulier

4 + 15 =

Gebruik dit formulier alleen voor algemene vragen.
Niet geschikt voor het aanvragen van een lidmaatschap.